SuperHotSpot je Vaša fizička lokacija na kojoj Vaši klijenti dobijaju besplatan pristup bežičnom internetu, Wi Fi tehnologijom, preko Vaše bežične mreže i Vašeg rutera povezanog sa Vašim distributerom internet usluga.

        Vaš SuperHotSpot je tehnički i programski sistem, osmišljen tako da vlasnici poslovnih i javnih lokacija putem kontrolisanog deljenja besplatnog interneta ostvare profit reklamiranjem i oglašavanjem na društvenim mrežama i sredstvima internet komunikacije.

        Vaš SuperHotSpot korisnicima omogućava jednostavan pristup internetu isključivo ako mu pristupe putem jedne od odabranih društvenih mreža (Facebook, Twiter, Instagram, Google+) ili e-mail adrese, i sve to bez zahtevanja komplikovane lozinke. Na taj način se Vaš SuperHotSpot povezuje se korisnikom i sa njim ostvaruje personalnu internet komunikaciju. Veoma brzo Vaš SuperHotSpot će vam napraviti bazu internet adresa i naloga sa kojima je povezan, a Vi ćete sami određivati multimedijalni sadržaj koji će se slati klijentima (fotografije, video i tekst).

Vaš SuperHotSpot prati statistiku Vaših klijenata: vreme poseta, pol, životno doba i mesto stanovanja, tako da možete na osnovu tih podataka praviti ciljane kampanje promovisanja Vaših proizvoda, usluga, brenda, slogana ili akcija.
SuperHotSpot poseduje sistem “kontrole zloupotreba”, koji zabranjuje neželjene i protivzakonite aktivnosti korisnika i izbegava zloupotrebu Vaše Wi Fi mreže i IP adrese, a to se sve češće dešava sa nezaštićenim HotSpot sistemima (pretnje javnim ličnostima, manipulacija sa zabranjenim video i foto sadržajima, širenje internet virusa…).
        SuperHotSpot je najjednostavniji, najbezbedniji, najjeftiniji, najefikasniji i najbrži način internet reklamiranja do sada.
Kompanija JuniorSecurity postala je ovlašćeni distibuter za Srbiju i Crnu Goru najboljeg evropskog HotSpot portala Tanaza koji se distribuira pod brendom SuperHotSpot.

U ponudi su tri SuperHotSpot paketa:
Paket S omogućava konekciju do 10 korisnika istovremeno
Paket L omogućava konekciju do 60 korisnika istovremeno
Paket XL omogućava konekciju do 100 korisnika istovremeno
SuperHotSpot uređaje dajemo na revers uz ugovor.
Servis uređaja je besplatan tokom trajanja ugovora.

kontakti
www.superhotspot.click
 info@superhotspot.click
+381 (0) 60 60 20 502
+381 (0) 60 70 13 330