SuperHelp je nova linija usluga koju smo pokrenuli radi prevencije fatalnih ishoda kod starih i nemoćnih osoba. Do ovakvih ishoda najčešće dolazi kada osoba sa lošijom zdravstvenom istorijom živi sama i u slučaju kada nešto pođe po zlu, nije u stanju da pozove hitnu pomoć ili nekog bližnjeg. U ovakvim situacijama najvažnija je pravovremena reakcija.
Najčešće insistiraju da nastave život samostalno kako se ne bi nametali drugima, govoreći da “mogu same”, iako u velikom broju slučajeva to nije tačno.

Kako bi nemoćnim osobama dali šansu da nastave život samostalno, a opet imati “na oku” njihovo kretanje, potrebno je preduzeti određene tehničke mere. Neophodno je da se osobi obezbedi mogućnost momentalnog poziva u pomoć, a u određenim slučajevima potrebna je i prevencija od katastrofalnih situacija kao što su požari i poplave.

Continue reading